Press

Listen to music and improve reading!

by Cindy Cloïn. Monday  april 7, 2008 krantartikel.pngPhoto Vincent van den Hoogen
                                                                      Wim de Zwart is practicing the Johansen-IAS therapy. The boy on the photo is not the boy mentioned in the article.  

Monday April 7, 2008 - It sounds weard: listen to music and  improve your reading and writing. However, the Johansen-IAS therapy can be helpful for a lot of children with dyslexia, other speech and language problems or behavioural problems. "Listening to this music made a total different boy of our son".

Duco (11) kampt zijn hele lagere schooltijd al met lees- en schrijfproblemen. "Hij haalde altijd de laagste score bij de leestest en deed veel langer over zijn taken dan andere kinderen. Van school kreeg hij extra opdrachten of hij moest nablijven totdat zijn taken af waren", vertelt zijn moeder Roos Spee. "Mijn kind werd als probleem gezien. Wij zagen vooral dat hij niet lekker in zijn vel zat, maar je weet niet hoe je het op moet lossen. Duco werd een heel stil jongetje zonder zelfvertrouwen. We hebben in de loop van de jaren allerlei testen laten doen en daaruit bleek dat er niets mis is met zijn intelligentie, maar dat hij dyslectisch is." Bij nogal wat kinderen gaat er in de eerste levensjaren wat mis met de spraak-taalontwikkeling. Dat kan aangeboren zijn, maar bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden omdat een kind vaak oorontstekingen heeft gehad. Mogelijk gevolg hiervan is dat kinderen moeite hebben met de fonologische verwerking van informatie. Dit is iets anders dan een slecht gehoor. Soms hebben deze kinderen dyslexie, maar ze kunnen ook een ander taal-spraakprobleem ontwikkelen.

Orthopedagoog Antje van Uden- Van Leur: "Iemand bij wie de taalcentra slecht ontwikkeld zijn, kan klanken binnen lettergrepen of zelfs complete woorden of zinnen met elkaar verwarren. Zij horen bijvoorbeeld geen verschil tussen de woorden 'oog' of 'oor'. Dat betekent dat iemand erg zijn best moet doen om te begrijpen wat er tegen hem of haar wordt gezegd. Concentratie in een rumoerige ruimte, zoals bij groepswerk in een klas of op een verjaardagsfeestje, is lastig omdat ze de informatie niet goed kunnen onderscheiden. Lezen en schrijven kosten grote moeite, waardoor een kind ook gedragsproblemen kan ontwikkelen."

Remediaal specialist Wim de Zwart behandelt al jaren kinderen met dyslexie op het Broekhin College in Roermond. "Een paar jaar geleden hoorde ik van een nieuw soort therapie die in Denemarken is ontwikkeld door Dr. Johansen. Hij stelt speciale muziekcd's samen, die afgestemd worden op de gehoorcurves van dat ene specifieke kind of volwassene. Vaak zie je dat iemand met een taal- of spraakstoornis bepaalde klanken niet of slecht kan onderscheiden. Met de muziek worden de taalcentra in de hersenen gestimuleerd en worden er verbindingen hersteld. Door te luisteren, leren ze beter gebruik te maken van de informatie die binnenkomt."

De Zwart verdiepte zich uitgebreid in de therapie van Johansen en is nu een van de twee mensen in Nederland die de speciale, persoonlijk afgestemde muziekcd's kan maken. "Het is gebaseerd op klassieke muziek, maar bestaat uit instrumentale klanken en geluiden."
Volgens De Zwart is het voor het uiteindelijke resultaat wel van belang dat naast deze fonologische- stimulatietherapie ook de normale behandeling voor dyslexie (remedial teaching) doorgaat.

Duco en zijn ouders hoorden via orthopedagoog Antje van Uden over de Johansen-IAS therapie (J-IAS) en besloten 'muziekjes te gaan beluisteren'. "Duco moest zes dagen per week, tien minuten per dag naar de muziekcd luisteren. Hij luisterde meestal voordat hij ging slapen. Elke twee maanden gingen we terug naar Antje van Uden en werd er een nieuw audiogram gemaakt, waarop je de verbeteringen kon zien. Hij werd ook steeds rustiger. Eindelijk werd onze zoon serieus genomen. Hem werd niet langer verweten dat hij zijn best niet zou doen."

In de reguliere behandelingswereld voor kinderen met taal- of gedragsproblemen wordt de J-IAS nog niet vaak gebruikt. De Zwart: "Terwijl uit een pilotstudie aan het Broekhin College (uitgewerkt aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, red.) blijkt dat kinderen die deze therapie bovenop hun reguliere behandeling hebben gehad aanmerkelijk betere scores halen voor lezen en schrijven."

De therapie duurt gemiddeld negen tot zestien maanden. De geleidelijke aanpak zorgt voor langdurige stabiele verandering. Bij Duco is de therapie al afgebouwd. Spee: "Hij is een stuk rustiger en gelukkiger geworden, hij functioneert beter op school. Hij krijgt voortaan zijn taken af op school en pakt uit zichzelf een boek om te lezen. Duco heeft absoluut meer zelfvertrouwen gekregen."

Van Uden: "Dyslexie kun je niet genezen, maar je kunt er wel wat aan doen. Als iemand makkelijker de klankstructuur van woorden kan analyseren, lukt het sneller te lezen en beter te schrijven/spellen. Een ander groot voordeel is dat de concentratie verbetert van mensen die de fonologische stimulering hebben gehad. Behalve kinderen met taalproblemen, kunnen bijvoorbeeld ook kinderen met autistische stoornissen en ADHD baat hebben bij deze therapie."

http://www.johansen-ias.nl of stuur een mail naar

De namen van Duco en zijn moeder zijn om privacyredenen gefingeerd.