Follow-up study

In juni 2005 zijn de leerlingen van groep 1 (onderzoeksgroep dyslectische leerlingen met speciale hulp -R.T.- en auditieve stimulatie) gestopt met Hemisfeer Specifieke Auditieve Stimulatie. Ongeveer 10 maanden later zijn alle testen (die ook voor en na de periode van onderzoek werden gemaakt) opnieuw bij 8 van de 10 leerlingen afgenomen.

Resultaten:

Bij de volgende onderdelen wordt er een significante verbetering (t.o.v. de nameting) geconstateerd:
-Technisch Lezen -Spelling -Auditief geheugen -Fonemische analyse

Vooral de vooruitgang bij het auditief geheugen is opmerkelijk omdat er bij de voor- en nameting tijdens het onderzoek geen significante vooruitgang werd geconstateerd. De ontwikkeling bij lezen en spellen zet zich voort, evenals de klankverwerking. Zeker bij dyslectische leerlingen is dit van groot belang!

Verbeteringen

Bij de volgende onderdelen zien we een verbetering (echter niet significant): -Begrijpend Lezen: opvallend is de goede vooruitgang op microniveau (woordniveau) in vergelijking met macroniveau (tekstniveau). De aangebrachte “tools” (bij lezen, spellen, klankverwerken en snel benoemen) kunnen toch nog niet optimaal ingezet worden om, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen, een volgende stap te zetten. -Visueel geheugen: ook dit verbetert steeds meer. -Rapid Naming: (snel benoemen) ook hier verbetert de totaalscore. Opvallende verbeteringen worden gemeten bij de onderdelen getallen, woorden, kleurennamen en plaatjesnamen. Belangrijk is dat het audiogram (gehoorcurves van het linker- en rechteroor) vrijwel gelijk blijft. Er zit, gemiddeld, een verandering in van -2,5 Db. Dit is te verwaarlozen. Opmerkelijk is de significante vooruitgang van het linkeroor voor wat betreft klankverwerking -Dichotic Listening Test-. Ook rechts verbetert, echter niet significant.

Conclusie:

De veranderingen in gehoorcurve aangebracht door Hemisfeer Specifieke Auditieve Stimulatie zijn 10 maanden na beëindiging van de therapie nog stabiel. Dit betekent dat leerlingen nog steeds kunnen profiteren van de verbeterde informatieverwerking. Dit zal de verdere schoolcarrière zeker ten goede komen! H.S.A.S kan, ook op termijn, een wezenlijke bijdrage leveren aan de remediëring van lees- en spellingproblemen.

Terug naar 'Studies'