Pilot-study

Pilot Study BC Broekhin

BoekenVan november 2003 tot juni 2005 is er op Scholengemeenschap BC Broekhin onderzoek gedaan naar de effecten van Hemisfeer Specifieke Auditieve Stimulatie (Johansen-IAS training) bij dyslectische leerlingen.

Er werd gewerkt met drie groepen leerlingen in de leeftijd van 13-17 jaar.
Groep 1: 10 dyslectische leerlingen (met verklaring) + Remedial Teaching + Auditieve Stimulatie
Groep 2: 10 dyslectische leerlingen (met verklaring) + Remedial Teaching / zonder Auditieve Stimulatie
Groep 3: 8 niet-dyslectische leerlingen

Deze drie groepen leerlingen zijn gelijk aan elkaar voor wat betreft de volgende criteria: leeftijd, sekse, klas, totaal IQ, verbaal IQ, performaal IQ, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Voor wat betreft lezen en spellen waren er significante verschillen tussen groep 1 / 2 en groep 3. Vooraf en na de periode van auditieve stimulatie (bij groep 1) werden de volgende testen bij alle groepen afgenomen:

Een-minuut-test Klepel Leestekst
-Begrijpend lezen: Hacquebord begrijpend leestoets
-Spellen: Dictee “Het wonderlijke weer”
-Overschrijfsnelheid: Zin uit protocol dyslexie V.O.
-Visueel geheugen: Kaartjes met symbolen (cirkel, vierkant, e.d.)
-Auditief geheugen: Cijferreeksen
-Fonemische analyse: Fonemische analysetoets
-Rapid Naming: Snel benoemen van kleuren, plaatjes, woorden, e.d.
-Vaststellen gehoorcurves L en R oor
-Vaststellen oordominantie door zuivere toonaudiometrie
-Dichotic Listening Test (klankverwerking L en R oor
 
Alleen bij groep 1 werden de volgende vragenlijsten ingevuld:
- Ouder vragenlijst: checklist aandacht/concentratie, gedrag en coördinatie
- Leerling vragenlijst: automatiseringsvragenlijst

De leerlingen van groep 1 luisterden gemiddeld naar 8 cd’s in perioden van 8-12 weken. Op het einde van elke periode werd een nieuw audiogram (gehoorcurve L en R oor) en een nieuwe cd gemaakt. De therapie eindigt als de leerlingen de optimaalcurve zo dicht mogelijk genaderd zijn.

Resultaten:

(Uitgewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam).
Groep 1 is significant verbeterd t.o.v. groep 2 en 3 bij de volgende onderdelen:

- Technisch Lezen
- Spellen
- Fonemische analyse
- Visueel geheugen
- Rapid Naming (5 van de 8 onderdelen)
- Gehoorcurves L en R oor
- Dichotic Listening Test (R oor is significant verbeterd m.b.t. de verwerking van klanken.)

Ook op de volgende onderdelen werd een goede verbetering geconstateerd:
- Begrijpend Lezen
- Auditief geheugen
- Overschrijfzin

Het onderdeel “gedrag” bij de checklist was bij groep 1 significant verbeterd. De onderdelen “aandacht/concentratie” en “coördinatie” waren ook goed verbeterd. Evenals de automatiseringsvragenlijst.

Conclusie:

De effecten op taalgebied en gedrag na een periode van auditieve stimulatie (Johansen-IAS training) in combinatie met Remedial Teaching zijn verbluffend.

Het stimuleren van zenuwbanen naar en binnen de hersenen kan verbindingen sneller doen verlopen, waardoor de verwerking en verwerving van taal efficiënter plaatsvindt.

Terug naar 'Studies'