Wie kan profiteren

Kinderen / jongeren / volwassenen hebben baat bij behandeling met de Johansen Sound Therapy. Kinderen van 2-3 jaar hebben het programma succesvol gevolgd, maar ook volwassenen hebben er hun voordeel mee gedaan. Hoe ouder men is, hoe langer de therapie gevolgd zal moeten worden.

- Jonge kinderen
De Johansen Sound Therapy helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen die moeite hebben met verstaan wat er gezegd wordt en zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken kunnen veel voordeel hebben van de Johansen Sound Therapy. Deze therapie kan heel goed naast een logopedische behandeling worden gebruikt.

 

- Schoolgaande kinderen
De Johansen Sound Therapy verbetert de verwerking van auditief aangeboden informatie. Kinderen die moeite hebben met het volgen van gegeven instructies (les) lijken niet te luisteren naar wat er gezegd wordt. Ze hebben vaak meer tijd nodig om een vraag te beantwoorden, een opdracht uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van een auditief verwerkingsprobleem (zie checklist). De Johansen Sound Therapy kan hier verbetering in aanbrengen. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met specifieke remediale hulp (R.T.) kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren.

- Volwassenen
Volwassenen worden minder vaak behandeld met de Johansen Sound Therapy. Diegenen die het programma gevolgd hebben vertellen dat er verbetering is opgetreden in de verwerking van binnenkomende auditieve informatie. Gesprekken in een rumoerige omgeving (feestje) kunnen nu wel gevoerd en gevolgd worden. Een presentatie voor een groep toehoorders lukt nu veel beter. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en zorgt een positieve spiraal voor meer verbeteringen. Lezen en spellen laten ook beduidende verbeteringen zien.

De Johansen Sound Therapy is geen wondermiddel voor alle problemen. Om het positieve effect van de Johansen Sound Therapy te waarborgen is het van belang om voorafgaand aan de behandeling een intake-gesprek af te nemen. In overleg wordt vastgesteld wat de bijdrage is van de Johansen Sound Therapy in relatie tot het probleem.

Bij taalproblemen levert extra remediale begeleiding betere resultaten op (zie pilotstudy BC Broekhin). Bij slechts een gering aantal kinderen met spraak-taalproblemen levert de Johansen Sound Therapy niet het gewenste resultaat op. Meestal hebben ze er toch nog wel gedeeltelijk profijt van.